Serwisant wersja 5.9

serwisant 591Udostępniamy w dziale "Do pobrania" nową wersję Serwisanta wprowadzającą kolejne poprawki.

Wprowadza ona nowe funkcje z których najważniejszą i oczekiwaną jest automatyczne pobieranie danych Podatnika z bazy REGON.

Nowa wersja Serwisanta, (Standard i PLUS to jeden plik instalacyjny) są pobrania z działu Pobieranie

W nowej wersji:

 

Wprowadzono mechanizm wczytywania danych firmy z bazy REGON na podstawie numeru NIP.

Funkcja ta w znaczny sposób przyśpiesza wprowadzanie danych firmy.Wystarczy podać NIP firmy, a potem wyszukane dane jednym kliknięciem przepisać do formularza danych firmy

dane z gus

Funkcja ta jest dostępna tylko przy aktywnym abonamencie na bezpłatne aktualizacje.

 

Możliwość zmiany kasy w otwartym okienku "Dodatki". Np "Wykonane przeglądy".

zmiana kasy

 

W polu statusu jest informacja o statusie licencji.

W zależności od rodzaju licencji podawane są informacje o ilości dni do wygaśnięcia licencji lub wygaśnięcia abonamentu na bezpłatne aktualizacje.

 

Wymiana kontrolek odpowiadających za wprowadzanie daty.

Poprawiło to i uwolniło od błędów wprowadzanie daty ręczne i problemy z zapisem dat.

 

Ujednolicono wygląd listy kas i listy innych urządzeń.

 

Dopisanie/wykreślenie serwisanta poprzez klikanie na "ptaszka" przy liście serwisantów odbywa się na wartościach domyślnych bez wywoływania okna dialogowego.

 

Poprawiono zachowanie się daty w oknie "Popraw daty przeglądu" z listy wykonanych przeglądów.

 

Oraz inne, dostrzeżone błędy.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz