Program do transferu danych z Sekafiego 2.xx do baz Serwisanta.

Drukuj

Program Sekafi2Serwisant (S2S) wczytuje bazy z wersji od 2.00 do 2.30 programu Sekafi. Program jest przetestowany ale zawsze należy zachowywać elementarne środki bezpieczeństwa.

Zrobić archiwizację danych:

Program przenosi z Programu Sekafi:

Program zachowuje powiązania pomiędzy kasami a ich Podatnikami i miejscami instalacji oraz opiekującymi się nimi serwisantami. Skrócona instrukcja transferu danych.

Program Serwisant2Sekafi jest bezpłatny i można go pobrać w sekcji Pobierz - Narzędzia