Do góry

Archiwum

Instalator Serwisanta 5.9.2 (opis programu)

Data wersji to 31.05.2017

Uwagi

Ze względu aktualizację wersji instalacyjnej może pokazać sie "nagorliwe" okno filtra Smartscreen.

Wynika to z wyzerowania licznika pobrań wg. filtra po uaktualnieniu. Pilnujemy by komunikat był fałszywy.

Jak ominąć filtr Smarscreen podano TUTAJ. Można też pobrać wersję spakowaną do archiwum "zip" i uruchomić instalator po rozpakowniu.

 

 

Instalator Serwisanta 5.9.2 spakowany do pliku zip.(opis programu)

Data wersji to 31.05.2017

Uwagi

Wersja instalatora spakowana w archiwum ZIP.

Po rozpakowaniu uruchomić instalator SrwSetup.exe jak przy standardowej instalacji

Pozwala to w Windows 8 i 10 uniknąć kłopotliwego ekranu filtra Smartscreen nadgorliwie sugerującego podajrzany plik.

 

Instalator Serwisanta wersja 6.2.5 (opis programu)

Data wersji to 01.05.2019

Dołożyliśmy wszelkich starań by dobrze przetestować program, jednakże skrócony cykl wdrożeniowy może skutkować problemami z działaniem niektórych funkcji.

 

Uwagi

Ze względu aktualizację wersji instalacyjnej może pokazać się "nadgorliwe" okno filtra Smartscreen.

Wynika to z wyzerowania licznika pobrań wg. filtra po uaktualnieniu. Pilnujemy by komunikat był fałszywy.

Jak ominąć filtr Smarscreen podano TUTAJ. Można też pobrać wersję spakowaną do archiwum "zip" i uruchomić instalator po rozpakowaniu.

 

Instalator Serwisanta wersja 6.2.5 spakowana do zip (opis programu)

Data wersji to 01.05.2019

Dołożyliśmy wszelkich starań by dobrze przetestować program, jednakże skrócony cykl wdrożeniowy może skutkować problemami z działaniem niektórych funkcji.

Uwagi

Wersja instalatora spakowana w archiwum ZIP.

Po rozpakowaniu uruchomić instalator SrwSetup.exe jak przy standardowej instalacji

Pozwala to w Windows 8 i 10 uniknąć kłopotliwego ekranu filtra Smartscreen nadgorliwie sugerującego podejrzany plik.

 

Instalator Serwisanta Standard 4.2 (opis)

Data wersji to 30.04.2010

 

Instalator Serwisanta Standard 5.5.3 (opis programu)

Data wersji to 31.03.2015

 

Zmiany od wersji 5.4

 

 

 

wersja 5.5.3

Poprawki zgłoszonych i wykrytych błędów.

 

wersja 5.5.2

 

Eliminacja problemu "EOF or BOF..."

 

 

NOWA FUNKCJA
Dodawanie nowych urządzeń fiskalnych za pomocą wielostronicowego kreatora.

Pogrupowanie i uporządkowanie wprowadzanych danych nowej kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Zmiany w systemie zarządzania serwisantami kas:
Zlikwidowano pojęcie I i II serwisant.
Możliwość przypisania więcej niż 2 serwisantów do kasy fiskalnej.
Dodawanie i usuwanie serwisantów przez wpisywanie ich i wykreślanie (jak to ma miejsce w książce serwisowej kasy.
Nowy wzorzec wydruku zgłoszenia serwisantów dla kas fiskalnych (archiwalny, ale wciąż żywy w regionalnych US).
Zmiany w systemie wymiany seryjnej serwisantów przypisanych do kas.
Wprowadzono pojęcie kierownika serwisu.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono instalację / inicjalizację urządzenia fiskalnego zgodnie z książką serwisową kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono instalację / inicjalizację urządzenia fiskalnego zgodnie z książką serwisową kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono wersję kasy / książki kasy.

 

Dostosowano okno edycji kasy do nowych funkcji:

 

Zamiana dat przeglądu / wykonanie przeglądu z poziomu edycji danych kasy.

 

Dodanie wykreślenie serwisanta z poziomu edycji danych kasy.

 

Edycja i nowa instalacji kasy z poziomu okna edycji danych kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Aktualizacja nr seryjnego kasy, nr unikatowego kasy, danych legitymacji serwisanta pociąga za sobą pytanie o aktualizację tych informacji w danych historycznych kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Pole pozwalające wyświetlić lub nie wyświetlać okno wydruków po edycji danych kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość poprawy nr faktury, nr seryjnego i nr unikatowego w historii przeglądów.

 

NOWA FUNKCJA
W oknie zamian seryjnych dodano możliwość wykonania dowolnego zapytania z kategorii INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER (funkcja obwarowana dodatkowymi uprawnieniami – dla zaawansowanych użytkowników).

 

NOWA FUNKCJA
Zamiany w eksporcie do EKKR ELZAB S.A.:
Osobne okno z listami transferowanych danych.
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane do założenia książki serwisowej kasy
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane przypisanych serwisantów
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane zmiany miejsca instalacji kasy
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane zmiany modułu fiskalnego kasy
Możliwość podglądu pliku xml wygenerowanego z programu.

 

Poprawiono sortowanie i zapamiętywanie sortowania w tabeli kas i kas do przeglądu.

 

Nowy system uaktualnień - zewnętrzne zapytania w folderze SQL.

 

Przed wykonaniem aktualizacji bazy Serwisant wykonuje jej kopię.

 

Ta i następne wersje serwisanta nie uruchomią się na bazie nowszej niż właściwa dla wersji.

 

Szereg innych poprawek zgłaszanych przez użytkowników.

 

 

 

 

Instalator Serwisanta 6.0.1 (opis programu)

Data wersji to 31.01.2018

Uwagi

Ze względu aktualizację wersji instalacyjnej może pokazać się "nadgorliwe" okno filtra Smartscreen.

Wynika to z wyzerowania licznika pobrań wg. filtra po uaktualnieniu. Pilnujemy by komunikat był fałszywy.

Jak ominąć filtr Smarscreen podano TUTAJ. Można też pobrać wersję spakowaną do archiwum "zip" i uruchomić instalator po rozpakowaniu.

 

Instalator Serwisanta PLUS 4.2 (opis)

Data wersji to 30.04.2010

 

Instalator Serwisanta Standard 5.2 (opis programu)

Data wersji to 31.03.2012

Wersja 5.2.5 zawiera wzorce wydruków zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2013 roku (obowiązuje od 1 kwietnia 2013) i szereg poprawek

 

Instalator Serwisanta PLUS 5.5.3 (opis programu)

Data wersji to 31.03.2015

 

Zmiany od wersji 5.4

 

 

wersja 5.5.3

Poprawki zgłoszonych i wykrytych błędów.

 

 

wersja 5.5.2

Eliminacja problemu "EOF or BOF..."

 

NOWA FUNKCJA
Dodawanie nowych urządzeń fiskalnych za pomocą wielostronicowego kreatora.

Pogrupowanie i uporządkowanie wprowadzanych danych nowej kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Zmiany w systemie zarządzania serwisantami kas:
Zlikwidowano pojęcie I i II serwisant.
Możliwość przypisania więcej niż 2 serwisantów do kasy fiskalnej.
Dodawanie i usuwanie serwisantów przez wpisywanie ich i wykreślanie (jak to ma miejsce w książce serwisowej kasy.
Nowy wzorzec wydruku zgłoszenia serwisantów dla kas fiskalnych (archiwalny, ale wciąż żywy w regionalnych US).
Zmiany w systemie wymiany seryjnej serwisantów przypisanych do kas.
Wprowadzono pojęcie kierownika serwisu.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono instalację / inicjalizację urządzenia fiskalnego zgodnie z książką serwisową kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono instalację / inicjalizację urządzenia fiskalnego zgodnie z książką serwisową kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono wersję kasy / książki kasy.

 

Dostosowano okno edycji kasy do nowych funkcji:

 

Zamiana dat przeglądu / wykonanie przeglądu z poziomu edycji danych kasy.

 

Dodanie wykreślenie serwisanta z poziomu edycji danych kasy.

 

Edycja i nowa instalacji kasy z poziomu okna edycji danych kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Aktualizacja nr seryjnego kasy, nr unikatowego kasy, danych legitymacji serwisanta pociąga za sobą pytanie o aktualizację tych informacji w danych historycznych kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Pole pozwalające wyświetlić lub nie wyświetlać okno wydruków po edycji danych kasy.

 

NOWA FUNKCJA
Dodano możliwość poprawy nr faktury, nr seryjnego i nr unikatowego w historii przeglądów.

 

NOWA FUNKCJA
W oknie zamian seryjnych dodano możliwość wykonania dowolnego zapytania z kategorii INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER (funkcja obwarowana dodatkowymi uprawnieniami – dla zaawansowanych użytkowników).

 

NOWA FUNKCJA
Zamiany w eksporcie do EKKR ELZAB S.A.:
Osobne okno z listami transferowanych danych.
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane do założenia książki serwisowej kasy
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane przypisanych serwisantów
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane zmiany miejsca instalacji kasy
Możliwość generowania pliku xml zawierającego dane zmiany modułu fiskalnego kasy
Możliwość podglądu pliku xml wygenerowanego z programu.

 

Poprawiono sortowanie i zapamiętywanie sortowania w tabeli kas i kas do przeglądu.

 

Nowy system uaktualnień - zewnętrzne zapytania w folderze SQL.

 

Przed wykonaniem aktualizacji bazy Serwisant wykonuje jej kopię.

 

Ta i następne wersje serwisanta nie uruchomią się na bazie nowszej niż właściwa dla wersji.

 

Szereg innych poprawek zgłaszanych przez użytkowników.

 

 

 

Instalator Serwisanta 6.0.1 (opis programu) spakowany do zip.

Data wersji to 31.01.2018

Uwagi

Wersja instalatora spakowana w archiwum ZIP.

Po rozpakowaniu uruchomić instalator SrwSetup.exe jak przy standardowej instalacji

Pozwala to w Windows 8 i 10 uniknąć kłopotliwego ekranu filtra Smartscreen nadgorliwie sugerującego podejrzany plik.

 

Data wersji 30.04.2010

 

Instalator Serwisanta Standard 5.0 (opis)

Data wersji to 30.04.2011

 

Instalator Serwisanta Standard 5.1 (opis programu)

Data wersji to 30.09.2011

 

Instalator Serwisanta Standard 5.3.2 (opis programu)

Data wersji to 30.09.2012

 

Wprowadzone zmiany od wersji 5.2

 

wersja 5.3.5

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość eksportu interwencji serwisowych i przeglądów do pliku XML zgodnego z systemem ELZAB EKKR.

test połączenia z API RZS - Datecs

NOWA FUNKCJA
Sprawdzanie poprawności wprowadzonego nr unikatowego.

 

Po wykonaniu plików cvs przy ekporcie do Novitusa (Comp S.A.) można automatycznie wywołać okno maila z załącznikami.

 

Inne zmiany

 

wersja 5.3.4

Załatanie błędu skutkującego sporadycznym brakiem aktualizacji dat w zakładce kasy po wykonaniu przeglądu okresowego.

NOWA FUNKCJA
Przed transferem danych program pokazuje, z którymi kasami może być problem przy eksporcie podświetlając je innym kolorem.


wersja 5.3.3

NOWE WYDRUKI
W wydrukach dla tabeli kas fiskalnych w sekcji "Inne zwaiadomienia" pojawiły się dwa nowe szablony:
  1. Upoważnienie do podpisania protokołu odczytu
  2. Wniosek o wyrejestrowanie kasy.

Lifting szaty graficznej w związku z przejściem na nową platformę kompilatora.

 

wersja 5.3.2

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość eksportu instalacji do pliku csv zgodnego z wytycznymi NOVITUS (COMP S.A.)

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość generowania pliku csv Zgłoszenia Zbiorczego zgodnego z wytycznymi POSNET

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość wydruku generowanego pliku csv Zgłoszenia Zbiorczego zgodnego z wytycznymi POSNET

Przebudowano okno i sposób generowania przeglądów w urządzeniach fiskalnych.
 

wersja 5.3.1

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość eksportu czynności do pliku csv zgodnego z wytycznymi NOVITUS (COMP S.A.)


wersja 5.3.0

Zmiana okna eksportu kas do producenta.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono eksport zdarzeń serwisowych, przeglądów i instalacji do arkusza XLS.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono dodatkowe formularze dla danych występujących w książce serwisowej kasy.

Zmieniono okno Zmiana miejsca instalacji kasy.

NOWA FUNKCJA
Zmiany miejsc instalacji są rejestrowane.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono elektroniczną książkę serwisową kasy (w budowie).

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono zapis do elektronicznej książki serwisowej zdarzenia wymiany pamięci fiskalnej.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono zapis do elektronicznej książki serwisowej zdarzenia zmiany miejsca instalacji kasy.

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono większą możliwość edycji danych historii przeglądów i innych zdarzeń.

 

 

 

Instalator Serwisanta Standard 5.3.2 (opis programu)

Data wersji to 31.03.2013

 

Wprowadzone zmiany od wersji 5.3

 

wersja 5.4.4

Poprawka przywracająca tekst dodatkowy na zgłoszeniach serwisu i podatnika

W formatce dodawania/edycji kasy data instalacji kasy oraz data wpisania do elektronicznego rejestru - jeżeli są puste to lista rozwijalna proponuje bieżącą datę 

 

 

wersja 5.4.3

 

Wprowadzenie dodatkowej kolumny w csv generowanym dla Novitus S.A. - czynnosci.csv z numrem unikatowym. Zalecenia producenta.

Wprowadzono możliwość przepisania danych z pola "Miasto" do pola "Poczta" dla wszystkich pustych pól "Poczta" w tabeli Firm - Podatników.

Wprowadzono możliwość przepisania danych z pola "Miasto" do pola "Poczta" dla wszystkich pustych pól "Poczta" w tabeli Miejsc instalacji.

Dodano akcję przepisującą Miasto --> Poczta w czasie wprowadzania danych Firmy - Podatnika. Oczywiście jeżeli pole Poczta jest puste.

Dodano akcję przepisującą Miasto --> Poczta w czasie wprowadzania danych Miejsca instalacji. Oczywiście jeżeli pole Poczta jest puste.

Pliki xls dla systemu POSNET S.A. generowane są obecnie do podfolderu posnet_xxxxxxxxxx gdzie xxxxxxxxxx  oznacza bieżącą datę.

 

 

wersja 5.4.2

 

NOWA FUNKCJA
Transfer danych za pomocą API do systemu RZS (Datecs, Torell, Edata)

Dostosowano zgłoszenie zbiorcze do nowych wytycznych (dodatkowa kolumna)
Poprawiono też wydruk zgłoszenia zbiorczego.

Nowa kolumna z numerem unikatowym kasy w pliku eksportu csv zgodny Novitus S.A.

Inne poprawki.

 

wersja 5.4.1

 

Wyeliminowano kilka znalezionych i wskazanych błędów.

 

wersja 5.4.0

NOWA FUNKCJA
Wprowadzono możliwość zgłaszania instalacji kas fiskalnych POSNET.

Dostosowano zgłoszenie zbiorcze POSNET do nowego formatu (csv --> xls)

Do zgłoszeń serwisowych POSNET generuje się również plik z instalacjami kas których dotyczą zgłaszane interwencje.

 

Instalator Serwisanta PLUS 5.6.1 (opis programu)

Data wersji to 30.06.2015

Uwagi

Ze względu aktualizację wersji instalacyjnej może pokazać sie "nagorliwe" okno filtra Smartscreen.

Wynika to z wyzerowania licznika pobrań wg. filtra po uaktualnieniu. Pilnujemy by komunikat był fałszywy.

Jak ominąć filtr Smarscreen podano TUTAJ. Można też pobrać wersję spakowaną do archiwum "zip" i uruchomić instalator po rozpakowniu.

 

Instalator Serwisanta 5.7.6 (opis programu)

Data wersji to 31.03.2016

Uwagi

Ze względu aktualizację wersji instalacyjnej może pokazać sie "nagorliwe" okno filtra Smartscreen.

Wynika to z wyzerowania licznika pobrań wg. filtra po uaktualnieniu. Pilnujemy by komunikat był fałszywy.

Jak ominąć filtr Smarscreen podano TUTAJ. Można też pobrać wersję spakowaną do archiwum "zip" i uruchomić instalator po rozpakowniu.

 

 

Instalator Serwisanta 5.8.2 (opis programu)

Data wersji to 31.12.2016

Uwagi

Ze względu aktualizację wersji instalacyjnej może pokazać sie "nagorliwe" okno filtra Smartscreen.

Wynika to z wyzerowania licznika pobrań wg. filtra po uaktualnieniu. Pilnujemy by komunikat był fałszywy.

Jak ominąć filtr Smarscreen podano TUTAJ. Można też pobrać wersję spakowaną do archiwum "zip" i uruchomić instalator po rozpakowniu.

 
 
 
Powered by Phoca Download

Wieści:

Program dostępny jest w serwisie:
Gdzie zdobył 4 gwiazdki na 5
 
Oraz w serwisie
Dobreprogramy.pl
z oceną 5 gwiazdek na 6
 
 
Program polecany jest także przez serwis
pobierz.pl
 
 

Dot-Net Studio IT
Adres:
58-309 Wałbrzych,
ul. Armii Krajowej 24C
+48 604 416214
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacje o ochronie danych osobowych

Copyright © Piotr Müller wykonanie Dot-Net Studio IT z szablonem zaprojektowanym przez JoomShaper