Serwisant Standard 5.2

Serwisant Standard 5.2
 Hot
Rozmiar pliku:
7.01 MB
Wersja:
5.2
Autor:
Piotr Müller
Email:
kasy[małpka]serwisant[kropka]eu
Data:
17 marzec 2013
Pobrania:
15733 x

Instalator Serwisanta Standard 5.2 (opis programu)

Data wersji to 31.03.2012

Wersja 5.2.5 zawiera wzorce wydruków zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2013 roku (obowiązuje od 1 kwietnia 2013) i szereg poprawek

Zmiany

wersja 5.2.5

Zmiany na wydruku przeglądu technicznego. Protokół przeglądu okresowego nazywa się teraz Protokołem przeglądu technicznego. Oprócz tego - w celu łatwiejszej weryfikacji nr ewidencyjnego naniesionego na kasę jest on drukowany (o ile jest zapisany w bazie) jeżeli nie, można go wpisać w wolne miejsce.

Modyfikacja Protokołu wdrożenia kasy fiskalnej.

Modyfikacje wzorców wydruków - naprawa zgłoszonych błędów.

Przebudowa okna wydruki

Przebudowa okna wprowadzania/edycji kas

Sukcesywna wymiana komponentów wizualnych

Wyeliminowanie innych zgłoszonych / dostrzeżonych błędów.

 

wersja 5.2.4

NOWA FUNKCJA
Pole wyboru w oknie "Wykonaj przegląd" pozwalające wyświetlić okno wydruki po wykonaniu przeglądu ustawowego.

Inne dostrzeżone i zgłoszone błędy.

 

wersja 5.2.3

NOWA FUNKCJA
Modernizacja danych adresowych Podatnika i Miejsc Instalacji. Dodano pole wyboru co w adresie ma być drukowane za kodem pocztowym - pole Poczta czy Miejscowość. Jednocześnie w oknie wymian seryjnych dodano zakładkę, która pozwala hurtowo zmienić tą opcję we wszystkich adresach Podatników i (osobno) adresach Miejsc instalacji.

Ułatwiono odzyskanie licencji po awaryjnym wyłączeniu programu. Jeżeli licencja jest zablokowana i od zablokowania licencji nie minęło 40 minut, to przycisk odzyskaj licencję uruchamia procedurę obudowy bazy a ta usuwa dane o blokadzie. Warunkiem powodzenia tej operacji jest by bieżące stanowisko było jedynym zalogowanym.

Szereg poprawek do nowych wzorców wydruku dla urządzeń fiskalnych.

Do "Własnych" wzorców wydruków w urządzeniach fiskalnych dodano "stare" wzorce oznaczone końcówką _2012

 

wersja 5.2.2

NOWE WZORCE WYDRUKÓW ZAWIADOMIENIA O ODCZYCIE KASY.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla zawiadomienia o odczycie kasy.

NOWE WZORCE WYDRUKÓW PROTOKOŁU Z WYKONANIA ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla protokołu z odczytu pamięci fiskalnej.

Dokonano przebudowy bazy danych i formularza wypełniania danych z odczytu pamięci fiskalnej kasy. Przebudowano inne formularze (tabela kas, wydruki) by przystosować program do druku zgłoszeń, zawiadomień i protokołów zgodnych z nowym rozporządzeniem MF.

 

wersja 5.2.1

NOWA FUNKCJA
Program od tej wersji zlicza liczbę wydruków zgłoszeń podatnika i serwisu do Urzędu Skarbowego. Każdorazowy wydruk zwiększa o jeden odpowiedni licznik w bazie danych. W okienku danych historycznych kasy dodano zakładkę w której można kontrolować liczbę wydruków lub ją wyzerować.

NOWE WZORCE WYDRUKÓW ZGŁOSZENIA PODATNIKA.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rodzaj wzorców wydruku dla zgłoszenia podatnika w czterech typach.
 - pojedyncza kasa 1 strona, pionowo
 - pojedyncza kasa 1 strona, poziomo
 - pojedyncza kasa 2 strony, poziomo
 - wiele kasa na wielu stronach, poziomo

NOWE WZORCE WYDRUKÓW ZGŁOSZENIA SERWISU.
Wprowadzono nowy, dostosowany do nowego Rozporządzenia MF, rozdzaj wzorców wydruku dla zgłoszenia prowadzącego serwis kas fiskalnych w czterech typach.
 - pojedyncza kasa 1 strona, pionowo
 - pojedyncza kasa 1 strona, poziomo
 - pojedyncza kasa 2 strony, poziomo
 - wiele kasa na wielu stronach, poziomo

NOWA FUNKCJA
Nowe druki zgłoszeń do Urzędu Skarbowego wymagają skreśleń w przypadku zgłoszenia lub aktualizacji kasy oraz określenia czy zgłasza podmiot prowadzący serwis czy podmiot prowadzący serwis główny.
Rodzaj podmiotu określa się na podstawie danych podanych w zakładce dane serwisu. Natomiast wykreślenia dotyczące zgłoszenia lub aktualizacji danych podaje się przed wydrukiem. Można też włączyć automatyczne wykreślanie fragmentu nagłówka. W przypadku gdy licznik wydruków wskazuje 0 to wydruk jest oznaczany jako zgłoszenie w przeciwnym przypadku jako aktualizacja.

Zwiększono do 15 liczbę znaków w polach "Nr domu" i "Nr lokalu" w tabelach zawierających dane adresowe (Firmy, Miejsca Instalacji, Urzędy Skarbowe, Serwis, Producentów).

W tabeli danych serwisu dodano pola wymagane na nowych wzorcach zgłoszeń.

NOWA FUNKCJA
Zmodernizowano sygnalizację nowej wersji. Teraz program będzie określał czy użytkownik ma prawo do bezpłatnej instalacji i aktywacji nowej wersji i podpowiada pobranie lub zakup uaktualnienia.

 

wersja 5.2.0

NOWA FUNKCJA
Wyliczenie końca kasy również na podstawie pozostałych do wykonania raportów.
Podczas wyliczenia końca kasy jak i podczas wprowadzania dla kasy przeglądu okresowego istnieje możliwość podania ilości wolnych miejsc w module fiskalnym kasy.
Odpowiednio wylicza to pozostałe parametry kasy.

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ
Dodano pola "Uwagi" zarówno dla kartoteki Podatnika jak i dla miejs instalacji.
Przebudowa formatek edycji danych firmy jak i miejsca instalacji

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ
Dodano pole nr faktury do formularza wpisywania przeglądu kasy i urządzenia.

Nowa FUNKCJONALNOŚĆ
Wprowadzono pole dotyczące Homologacji / Decyzji GUM w tabeli typów kas

 

 


 
 
 
 
Powered by Phoca Download